Cala Boca, Menino

Cala a boca, menino
Nhém nhém nhém
Que seu pai logo vem
Nhém nhém nhém
Ele foi pro cabula
Nhém nhém nhém
Foi comer jaca mole
Nhém nhém nhém
Da cabeça dura
Nhém nhém nhém